Ochrana osobních údajů spotřebitele

 

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů nového zákazníka

Registrovaný zákazník shopu uděluje souhlas společnosti PNEUSERVIS VÁCLAV ŠIŠMIŠ s.r.o., Lada-Borská 33, 470 01 Česká Lípa (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/200 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, tituly, emailová adresa a telefonní číslo. Tituly a telefonní číslo jsou nepovinné údaje. Jméno, příjmení a emailovou adresu je nutné zpracovat za účelem vedení vašeho uživatelského účtu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po trvání Vašeho uživatelského účtu. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce. Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně Správcem a nejsou poskytovány dalším třetím stranám. Máte právo vzít souhlas zpět, požadovat po nás informaci či vysvětlení o zpracovávání Vašich osobních údajů, požádat nás o výmaz Vašich osobních údajů.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů nového zákazníka registrovaného pomocí sociální sítě Facebook

Registrovaný zákazník shopu uděluje souhlas společnosti PNEUSERVIS VÁCLAV ŠIŠMIŠ s.r.o., Lada-Borská 33, 470 01 Česká Lípa (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/200 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno, příjmení a emailová adresa. Tyto údaje si získá s Vaším dovolením ze sociální sítě Facebook a je nutné je zpracovat za účelem vedení vašeho uživatelského účtu. Dále pak volitelně můžete uvést vaše tituly a telefonní číslo, které mohou sloužit pro komfortnější komunikaci Správce s Vám. Tyto všechny údaje budou Správcem zpracovány po trvání Vašeho uživatelského účtu. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce. Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně Správcem a nejsou poskytovány dalším třetím stranám. Máte právo vzít souhlas zpět, požadovat po nás informaci či vysvětlení o zpracovávání Vašich osobních údajů, požádat nás o výmaz Vašich osobních údajů.